• RENO - stavební firma s.r.o.
  • Ke Spravedlnosti 667
  • Jaroměřice nad Rokytnou
  • 675 51
  •  
  • tel.:+420 568 440 080
  • email:renojaromerice@seznam.cz

Reference

Výstavba čtyř rodinných domů na ul. Kp. Jaroše, Třebíč
Rok: 2004 Objednatel: soukromý investor novostavba čtyř řadových rodinných domů
Výstavba čtyř rodinných domů na ul. Nábřežní, Jaroměřice nad Rokytnou
Rok: 2004 Objednatel: vlastní výstavba novostavby dvouřadových rodinných domů v lokalitě Nábřežní
Regenerace a nástavba bytového domu Žitná 7, Brno – Řečkovice
Rok: 2011 Objednatel: Statutární město Brno konstrukce nástavby bytového domu obsahujícího 10 bytových jednotek včetně kontaktního zateplovacího systému
Výstavba dvou rodinných domů v Myslibořicích
Rok: 2011 Objednatel: vlastní výstavba novostavba dvou rodinných domů v Myslibořicích
Rekonstrukce a přístavba rodinného domu č.p. 95 v Opatově
Rok: 2012 Objednatel: soukromý investor kompletní rekonstrukce rodinného domu se dvěma přístavbami včetně zhotovení kontaktního zateplovacího systému
Transformace ÚSP Jinošov III. - Rekonstrukce rodinného domu č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou
Rok: 2013 Objednatel: Kraj Vysočina kompletní rekonstrukce rodinného domu včetně výměny otvorových prvků a zhotovení kontaktního zateplovacího systému
Rekonstrukce rodinného domu č.p. 310, Jaroměřice nad Rokytnou
Rok: 2014 Objednatel: vlastní výstavba kompletní rekonstrukce rodinného domu včetně střešní konstrukce, výměna otvorových prvků, rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně technických instalací, oprava omítek, oprava podlah
Zateplení RD v Lažínkách
Rok: 2015 Objednatel: soukromý investor provedení kontaktního zateplovacího systému na obvodovém plášti budovy
Novostavba RD v Nových Syrovicích
Rok: 2015 Objednatel: soukromý investor kompletní provedení novostavby rodinného domu
Výstavba prodejního komplexu firmy SIKO ve Znojmě
Rok: 2009 Objednatel: soukromý investor novostavba prodejní haly
Rekonstrukce domova pro seniory, ul. Kubišova Třebíč
Rok: 2010 Objednatel: Kraj Vysočina oprava omítek, rekonstrukce podlah, elektroinstalace
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce ZTI, Gymnázium Moravské Budějovice, Tyršova 365
Rok: 2011 Objednatel: Kraj Vysočina rekonstrukce zdravotně technických instalací a sociálních zařízení včetně elektroinstalace
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce sociálních zařízení, Gymnázium Moravské Budějovice, Tyršova 365
Rok: 2012 Objednatel: Kraj Vysočina rekonstrukce sociálních zařízení včetně zdravotně technických instalací, elektroinstalace a vzduchotechniky
Rekonstrukce administrativní budovy ISB Litohoř
Rok: 2012 Objednatel: soukromý investor oprava omítek, oprava podlah, vytápění, elektroinstalace, výměna otvorových prvků
Oprava chodníků v ulici Chelčického, Jaroměřice nad Rokytnou
Rok: 2012 Objednatel: Město Jaroměřice nad Rokytnou zhotovení chodníkových ploch ze zámkové dlažby
Kulturní dům Pocoucov – rekonstrukce sociálních zařízení
Rok: 2012 Objednatel: Město Třebíč kompletní rekonstrukce sociálních zařízení – oprava omítek, zhotovení obkladů, dlažeb, výměna zařizovacích předmětů, rekonstrukce zdravotně technických instalací, elektroinstalací
SPŠ Třebíč - Zavedení oboru Energetika, Střední průmyslová škola Třebíč
Rok: 2013 Objednatel: Kraj Vysočina kompletní rekonstrukce přednáškového sálu, novostavba strojovny vzduchotechniky
Střední průmyslová škola Třebíč – Robotické pracoviště, Manželů Curieových 734, Třebíč
Rok: 2013 Objednatel: Kraj Vysočina rekonstrukce stávající učebny, zdravotně technických instalací, elektroinstalací, vytápění
Budova Radnice Jaroměřice nad Rokytnou – přístavba výtahu a stavební úprava pro bezbariérové užívání, Nám. Míru 2 Jaroměřice nad Rokytnou
Rok: 2013 Objednatel: Město Jaroměřice nad Rokytnou novostavba výtahu, rekonstrukce kanceláří
Vestavba MŠ v ZŠ Bartuškova, ZŠ Bartuškova Třebíč
Rok: 2013 Objednatel: Město Třebíč rekonstrukce stávajících prostor na MŠ včetně sociálních zařízení a výměny otvorových prvků
Obchodní akademie Třebíč – rekonstrukce šaten a ZTI, Bráfova 9 Třebíč
Rok: 2013 Objednatel: Kraj Vysočina rekonstrukce šaten včetně opravy omítek, elektroinstalace, zdravotně technických instalací
Stavební úpravy domu č.p. 117, ul. Subakova – II.etapa
Rok: 2015 Objednatel: Město Třebíč dokončení povrchové úpravy fasády včetně nátěru, sanace odvodňovacího příkopu a sanace okapového chodníku
Obnova hlavního průčelí domu č.p. 10, Moravské Budějovice
Rok: 2014 Objednatel: Město Moravské Budějovice oprava fasádního zdiva, omítek a nátěrů, výměna otvorových a klempířských prvků a hromosvodu
Oprava sociálních zařízení ve sportovní hale L. Pokorného na ul. Fügnerova č.p. 1226 v Třebíči
Rok: 2014 Objednatel: Město Třebíč rekonstrukce sociálních zařízení včetně elektroinstalace
Oprava sociálních zařízení ve sportovní hale L.Pokorného na ul. Fügnerova č.p. 1226 v Třebíči – II. etapa
Rok: 2015 Objednatel: Město Třebíč rekonstrukce sociálních zařízení včetně elektroinstalace
Rekonstrukce WC a kuchyňky v objektu Městského úřadu Třebíč, budova A, III. NP
Rok: 2014 Objednatel: Město Třebíč změna dispozice WC a kuchyňky, výměna zařizovacích předmětů, rozvody vody a kanalizace a elektrorozvody
Oprava podlah ve třídách MŠ Třebíč na ul. Palackého č.p. 469 (budova 2)
Rok: 2014 Objednatel: Město Třebíč vybourání stávajících podlah, nové podlahové vrstvy, nová podlahová krytina PVC
Oprava místní komunikace, Lukov u Moravských Budějovic
Rok: 2014 Objednatel: Obec Lukov u Moravských Budějovic plochy ze zámkové dlažby, odvodnění
Intenzifikace ČOV Opatovice
Rok: 2015 Objednatel: VHS Brno, a.s. výstavba nádrží z železobetonu
Stavební úpravy ZUŠ Hrotovice – zateplení
Rok: 2015 Objednatel: Město Hrotovice provedení KZS, výměna oken
Pedagogicko – psychologická poradna Jihlava – rekonstrukce sociálních zařízení
Rok: 2015 Objednatel: Kraj Vysočina rekonstrukce soc. zařízení v 1.NP a v 2.NP včetně elektroinstalací, zdravotechnických instalací a vzduchotechniky
Splašková kanalizace a ČOV v obci Příštpo
Rok: 2015 Objednatel: Společnost Příštpo provedení části splaškové kanalizace, výstavba budovy ČOV a přilehlých zpevněných ploch, zhotovení přípojek k ČOV
Stavební úpravy objektů Horní Lažany č.p.1
Rok: 2015 Objednatel: Lesy České republiky, s.p. oprava provozní budovy a stodoly , oprava fasády, výměna oken, nové podlahy,…
Bývalý špitál Jaroměřice nad Rokytnou – obnova interiéru
Rok: 2012 Objednatel: Město Jaroměřice nad Rokytnou oprava vnitřních omítek, podlahy z cihelné dlažby
Oprava fasády Zdravotní středisko Jaroměřice nad Rokytnou
Rok: 2012 Objednatel: soukromý investor nátěr fasády, nátěr plechové střechy
Oprava kulturní památky objektu č.p. 86 ul. Blahoslavova Třebíč
Rok: 2012 Objednatel: soukromý investor obnova střešní konstrukce, opravy vnějších omítek, výstavba komína
Špitál Jaroměřice nad Rokytnou – oprava vnějších fasád
Rok: 2013 Objednatel: Město Jaroměřice nad Rokytnou rekonstrukce vnější fasády včetně nátěru, obnova otvorových prvků

RENO - stavební firma s.r.o., Ke Spravedlnosti 667, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51

IČ: 63497786, DIČ: CZ63497786

© 2016 • Vladimír Konvalina

Všechna práva vyhrazena